Gebruikershandleiding

Patent nummer P6033384NL  
Lees voor het in gebruik nemen van de Ledwalk® eerst zorgvuldig en volledig deze gebruikershandleiding door. Bewaar deze voor later(e) gebruik(er).
 
Veiligheid en comfort met de Ledwalk®
De Ledwalk® is een uniek (gepatenteerd) en zeer functioneel apparaat.

Het apparaat is bedoeld om in het donker, zodra u bijvoorbeeld uit bed stapt of een ruimte betreedt, (deels) de vloer te verlichten, zodat u beter kunt zien waar u loopt. Hierdoor is de kans op bijvoorbeeld struikelen of stoten kleiner. Het biedt u daarnaast ook gemak bij uw oriëntatie in het donker. Het hoeveelheid licht van de Ledwalk® is gering. Dit omdat uw ogen in het donker veel gevoeliger zijn (dan bijvoorbeeld overdag) en u dus veelal met weinig licht kunt volstaan.

De Ledwalk® schakelt automatisch in bij detectie (waarneming) van een beweging, zodra het donker is. Voorwaarde hierbij is dat de Ledwalk® zodanig staat opgesteld, dat het een beweging kan detecteren (zie gebruik). Dit kan door de Ledwalk® bijvoorbeeld onder het bed of onder een nachtkastje te plaatsen. Voorwaarde is dat bv. uw voet kan worden gedetecteerd door de ingebouwde sensoren (bewegingsmelders). De Ledwalk® schakelt na ongeveer 15 seconden automatisch weer uit. Bij een volgende detectie, schakelt hij direct weer in.

  

In gebruik name van de Ledwalk®
U bepaalt van tevoren waar u de Ledwalk® wenst te plaatsen. Vervolgens bepaalt u of u de Ledwalk® wilt laten functioneren op de (meegeleverde) adapter of op (niet meegeleverde) vier AA penlight batterijen.

Zorg ervoor dat de Ledwalk horizontaal op een vlakke ondergrond wordt geplaatst voor een optimale prestatie.

Plaats de Ledwalk nooit daar waar u loopt. Dit om struikelen te voorkomen. Plaats de Ledwalk® op een veilige plek (zie veiligheid), dusdanig dat de bewegingsmelder een beweging in de nacht kan waarnemen (detecteren). Het is van belang dat er zich geen voorwerpen of iets dergelijks in het detectieveld bevinden, waardoor niet kan worden gedetecteerd.

 

Gebruik van de (bijgeleverde) adapter: stop de plug (aan het einde van het snoer) in het contact in de daarvoor aangebrachte uitsparing aan de onderzijde van de Ledwalk®. Vervolgens kunt u de adapter in een  stopcontact (100 - 240V) steken.

 Gebruik van (AA) batterijen: open met een kleine schroevendraaier het klepje (schroefje) aan de onderzijde van de Ledwalk®. Let op dat u de batterijen in de juiste richting plaatst.  Nadat u de batterijen hebt geplaatst, dient u het klepje weer te  plaatsen en te sluiten met het schroefje.

 

LET OP: de Ledwalk® werkt niet bij licht, maar uitsluitend in het donker.
Desgewenst kunt u de Ledwalk® testen in een donkere ruimte. 
Zorg hierbij dat de schakelaars aan de onderzijde op “ON” staan.

 LET OP: Als u de Ledwalk voor het eerst gebruikt, zullen de twee sensoren zich eerst automatisch gaan kalibreren (dit is niet hoorbaar). Dit betekent dat de detectiehoek en detectieafstand nog niet optimaal is. Na enkele minuten gebruik is het kalibreren voltooid. 

 

Energieverbruik
De Ledwalk heeft een laag energieverbruik. De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de Ledwalk® en de kwaliteit van de batterijen. Bij normaal gebruik zullen de batterijen circa eens per halfjaar dienen te worden vervangen. Indien de Ledwalk® gedurende meer dan één maand niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd, in verband met risico van het lekken van de batterijen.

Het voordeel van gebruik van de meegeleverde adapter is dat u geen batterijen hoeft te plaatsen/vervangen.


Veiligheid
De Ledwalk® kan op nagenoeg elk gewenste plek op de vloer worden geplaatst. Voor de veiligheid, adviseren wij de Ledwalk® onder bv. een bed, een nachtkastje, een dressoir, een stoel of iets dergelijks te plaatsen.

Aanwezigheid van een stopcontact is niet noodzakelijk. In dat geval kunt u de Ledwalk® op batterijen laten functioneren (zie ingebruikname van de Ledwalk®). In vochtige ruimtes de Ledwalk® NOOIT gebruiken met adapter. De Ledwalk® is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kleine kinderen.

 

Hoeveelheid licht
Op de Ledwalk® zitten vier LED-lampjes. Deze staan standaard allen ingeschakeld. Het is echter mogelijk één of meerdere LED-lampjes uit te schakelen. Hiervoor zitten vier schuifschakelaars aan de onderzijde van de Ledwalk®. Elke schuifschakelaar behoort telkenmale bij hij lampje dat er boven zit.

Door het (ON en OFF) schakelen van de schakelaars bepaalt u welke LED-lampjes wel of niet geactiveerd kunnen worden. Minder actieve lampjes betekent minder licht.

 

Voorbeelden van gebruik Ledwalk®
De Ledwalk® kan nagenoeg in elke ruimte in huis worden gebruikt (zie veiligheid). De Ledwalk® is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.  Gebruik is ideaal in bijvoorbeeld de volgende ruimten:
- Slaapkamers (bv. onder bed, nachtkastje, dressoir, stoel).
- Babykamer (bv. onder ledikant of commode)
- Gang, hal, overloop (bv. onder kastjes of tafeltje)
- Donkere ruimten (bv. zolder, inloopkast, garage)

 Door het plaatsen van meerdere apparaten, kan er eventueel een 'lichtstraat' worden gevormd.

Schoonmaken van de Ledwalk®.
Indien de Ledwalk® is aangesloten op het lichtnet (via de adapter), dient u deze eerst af te koppelen, alvorens schoon te maken. U kunt de Ledwalk® aan de buitenzijde met een vochtig doekje afnemen, zonder gebruik te maken van (agressieve) schoonmaakmiddelen.

De LED-lampjes en bewegingsmelders voorzichtig schoonmaken. Binnenkant niet reinigen (en niet openen).


Milieu
De Ledwalk® is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Mocht u het apparaat willen wegwerpen, dan verzoeken wij aandacht te betrachten voor het milieu en de adviezen van uw reinigingsdienst op te volgen.

Garantie
Mocht de Ledwalk® niet meer functioneren, vervang dan (indien gebruikt) eerst de batterijen, of sluit de Ledwalk® aan op de meegeleverde adapter. Vergeet niet dat de Ledwalk® uitsluitend in het donker functioneert. Op de Ledwalk® is één jaar garantie van toepassing, mits het apparaat is gebruikt volgens deze handleiding en het apparaat niet zichtbaar is beschadigd. Indien de Ledwalk is geopend, vervalt direct de garantie.

Bij een beroep op garantie dient het apparaat binnen maximaal 1 maand na verstrijken van de Garantietermijn, samen met een betalingsbewijs te worden geretourneerd aan Ledwalk BV.

Voor het retouradres verwijzen wij u naar de verpakking of de website www.ledwalk.com

 
Aansprakelijkheid
De directie van Ledwalk BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen, directe schade en/of gevolgschade die (mede) is ontstaan door het gebruik van de Ledwalk®. Alle schadeclaims in zulke gevallen worden nietig verklaard.

 

Alle rechten voorbehouden
Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht. De uitgever/producent kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.